Zicht houden op veiligheid - Toekomstverkenning Veiligheidsmonitor po/vo/so

Dit rapport is een toekomststudie naar hoe de Veiligheidsmonitor kan worden vormgeven zodat huidige knelpunten van de monitor worden opgelost en sterke punten behouden blijven. De adviezen uit deze studie kunnen gebruikt worden in toekomstige monitoren.

Deze toekomstverkenning van de veiligheidsmonitor betreft

  • primair onderwijs
  • voortgezet onderweijs
  • speciaal onderwijs