Afschrift brief afspraken handhaving en maatregelenpakket 14 januari 2022

Afschrift van de brief van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s van 14 januari 2022. De brief bevat een overzicht van de maatregelen die het kabinet op de persconferentie van 14 januari 2022 heeft aangekondigd. Daarnaast gaat de minister in op de afspraken over de handhaving voor deze maatregelen.

Afschrift brief afspraken handhaving en maatregelenpakket 14 januari 2022 (PDF | 3 pagina's | 68 kB)