Veiligheid is niet vanzelfsprekend: aanbieding Veiligheidsstrategie Koninkrijk der Nederlanden

De veiligheid in ons Koninkrijk is niet vanzelfsprekend. Dit vraagt onze constante aandacht, om ervoor te zorgen dat we veilig zijn én veilig blijven. Want zonder veiligheid, kunnen we niet in vrijheid leven. Vandaag sturen minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden (Veiligheidsstrategie) aan de Tweede Kamer.

Met deze Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk wordt de basis gelegd onder een toekomst waarin we weerbaar en voorbereid zijn op de dreigingen van vandaag en morgen. Voor het eerst ligt er een strategie van alle landen in het Koninkrijk en worden de binnenlandse en buitenlandse veiligheid beleidsmatig met elkaar verbonden. Uit recente veiligheidsanalyses blijkt dat de urgentie hoog is: de kans dat er de komende jaren gebeurtenissen optreden die de nationale veiligheid raken is relatief groot.

“Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Tegelijkertijd bestaat er geen absolute veiligheid. Dreigingen kunnen niet helemaal worden weggenomen. Dat betekent dat we ook een beroep doen op burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere instellingen om ook zelf maatregelen te nemen tegen dreigingen. Het is daarmee ook een oproep om alert en voorbereid te zijn. Voor als het onverhoopt toch mis gaat”, aldus Yeşilgöz-Zegerius.

“De Russische inval in Oekraïne maakt eens te meer duidelijk dat onze Europese veiligheid wordt bedreigd. We ervaren weer een oorlog op Europese bodem. Maar dat is niet de enige dreiging. Ook onze geopolitieke, economische en digitale veiligheid worden op de proef gesteld. Dit vraagt om een coherent, proactief en krachtig antwoord op nationaal èn internationaal niveau. Versterken van onze nationale weerbaarheid kan niet zonder de wereld om ons heen. Daarbij hoort het vormen van internationale coalities en het genereren van internationaal draagvlak. Een veiliger Koninkrijk vereist stevige samenwerking in Europa, in de NAVO en wereldwijd”, aldus Hoekstra.

Strategische koers

De veiligheidsstrategie bestaat uit 3 delen. Het eerste deel bestaat uit de nationale veiligheidsbelangen die beschermd moet worden vanuit het oogpunt van de nationale veiligheid en de belangrijkste ontwikkelingen van de dreigingen tegen de nationale veiligheid. De 6 nationale veiligheidsbelangen zijn: territoriale, fysieke, economische en ecologische veiligheid, sociale en politieke stabiliteit en internationale rechtsorde en stabiliteit. Het dreigingslandschap vertaalt zich in een strategische koers in het tweede deel van de strategie, langs 3 hoofddoelstellingen en 12 actielijnen die gelden voor het hele Koninkrijk. De 3 hoofddoelstellingen zijn: een veilig Koninkrijk in een multipolaire wereld, een weerbare democratische rechtsorde en een parate en veerkrachtige samenleving. Het derde deel van de strategie geeft antwoord op de vraag hoe de integrale sturing en verantwoordelijkheidsverdeling op nationale veiligheid binnen het Koninkrijk eruitziet.

Risicocommunicatie

Deze Veiligheidsstrategie markeert ook het startpunt van een nieuwe fase in de intensivering van de risicocommunicatie vanuit de rijksoverheid, samen met onder andere veiligheidsregio’s, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Sinds december 2022 staat op denkvooruit.nl wat de overheid doet in voorbereiding op dreigingen en crisis én hoe burgers en bedrijven zich kunnen voorbereiden. Met deze nieuwe fase start een online publiekscampagne die mensen oproept het gesprek over risico’s en voorbereiding te voeren met hun omgeving. Hiermee wordt het risicobewustzijn in de samenleving vergroot.

De Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van publieke, private en maatschappelijke organisaties in alle delen van het Koninkrijk, onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).