Veranderingen in 2017

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Familie en gezin: veranderingen in 2017

Veranderingen die al zeker zijn voor families en gezinnen in 2017 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

Kindgebonden budget 2017 omhoog

Vanaf 2017 gaat het maximumbedrag voor het eerste kind omhoog naar € 1142 (was € 1038 in 2016). Ook voor het tweede kind gaat het maximumbedrag omhoog naar € 898 (was € 795 in 2016). Gezinnen met een laag of middeninkomen met 2 kinderen kunnen in 2017 maximaal € 2040 (was € 1866 in 2016) krijgen. Wie nog meer kinderen heeft, krijgt per kind € 285 extra.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om kindgebonden budget te ontvangen. Op de website van de Belastingdienst kunt u voor 2017 een proefberekening kindegebonden budget maken.

Hogere kinderopvangtoeslag

Vanaf 2017 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. In de kinderopvangtoeslagtabel 2017 leest u hoeveel procent kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook kunt u een proefberekening kinderopvangtoeslag maken.

Kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3

Betaalt u kinderalimentatie? Dan kunt deze kosten voor het levensonderhoud van uw kinderen vanaf 2017 niet meer opgeven als een schuld in box 3.

Jaarlijkse verhoging alimentatie

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. Het indexcijfer voor 2017 is 2,1% (was 1,3% in 2016).

Studentenreisproduct voor minderjarige Mbo-studenten

Mbo-studenten onder de 18 jaar, krijgen vanaf 1 januari 2017 een studentenreisproduct. Het gaat om studenten met een beroepsopleidende leerweg (BOL).

Reageer op deze pagina

De Rijksoverheid. Voor Nederland