Veranderingen in 2017

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Gezondheid en zorg: veranderingen in 2017

Veranderingen die al zeker zijn op het gebied van gezondheid en zorg in 2017 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

Wijzigingen basispakket en eigen risico

Het basispakket van uw zorgverzekering wordt uitgebreid. Het eigen risico wijzigt niet in 2017 en blijft € 385. Kijk bij Zorgverzekering voor een overzicht van veranderingen in uw basispakket.

Lees meer over de zorgverzekering.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw omlaag

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt voor werknemers (van 6,75% naar 6,65%). Voor zzp'ers, ondernemers en gepensioneerden daalt de premie van 5,50% naar 5,40%.

Zorgtoeslag stijgt

De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2017 met € 68 tot € 1066. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met € 138 naar € 2043.

Lees meer in het onderwerp Zorgtoeslag.

Hulp in de huishouding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Krijgt u van verschillende zorgaanbieders zorg thuis (modulair pakket thuis)vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan valt hulp in de huishouding vanaf 1 januari 2017 ook onder deze zorg. U hoeft dit dan niet meer aan te vragen bij uw gemeente.

Lees meer over hulp in de huishouding vanuit de Wlz vanaf 2017.
Lees meer over zorg thuis vanuit de Wlz.

Recht op informatie bij incident in zorgverlening

Vanaf 1 januari 2017 moet een zorgaanbieder u als cliënt altijd informeren als er iets niet goed is gegaan bij de zorgverlening. Ook moet de zorgaanbieder dit opnemen in uw cliëntendossier. Bijvoorbeeld als er bij een operatie iets is gebeurd dat merkbare gevolgen voor u heeft.

U kunt de informatie van uw zorgaanbieder gebruiken als onderbouwing als u een klacht wilt indienen bij een arts of zorginstelling.

Lees meer over uw rechten als patiënt/cliënt.

Betere en snelle aanpak van uw klacht over een zorgaanbieder

Een klacht over een arts of zorginstelling bespreekt u eerst met de arts of instelling. Komt u er samen met de zorgverlener niet uit? Of weet u niet hoe u uw onvrede bespreekbaar moet maken? Dan kunt u gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris hebben. 

Komt u er ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit met de zorgaanbieder? Dan kunt u overwegen een rechtszaak aan te spannen. Maar vanaf 1 januari 2017 is er een gemakkelijker alternatief: u kunt ook naar een geschilleninstantie. Elke zorgaanbieder moet vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij zo’n geschilleninstantie. Deze instantie kan bindende uitspraken doen en schadevergoeding toekennen tot een bedrag van € 25.000

Lees meer over wat u kunt doen als u een klacht heeft over een arts of zorginstelling.

Reageer op deze pagina

De Rijksoverheid. Voor Nederland