Veranderingen in 2017

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Onderwijs en opleiding: veranderingen in 2017

Veranderingen die al zeker zijn op het gebied van onderwijs en opleiding in 2017 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

Studentenreisproduct voor minderjarige Mbo-studenten

Mbo-studenten onder de 18 jaar, krijgen vanaf 1 januari 2017 een studentenreisproduct. Het gaat om studenten met een beroepsopleidende leerweg (BOL).

Studiekosten niet meer aftrekbaar

Bent u belastingplichtig en ontvangt u studiefinanciering? Sinds het studiejaar 2015/2016 kunt u uw studiekosten niet meer opgeven voor belastingaftrek. Houdt hier rekening mee bij uw belastingaangifte over 2016.

Reageer op deze pagina

De Rijksoverheid. Voor Nederland