Veranderingen in 2017

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Werk en inkomen: veranderingen in 2017

Veranderingen die al zeker zijn op het gebied van werk en inkomen in 2017 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

Minimumloon omhoog

Sinds 1 januari 2017 is het minimumloon aangepast. U kunt berekenen hoe hoog uw minimumloon in 2017 is

Eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor eigen woning omhoog

Sinds 1 januari 2017 is het maximale schenkingsbedrag € 100.000. Het maakt niet uit of de schenking komt van een ouder of een willekeurige derde. De ontvanger van de schenking moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Deze moeten de schenking wel gebruiken om een woning te kopen of te verbouwen.

Lees meer over de voorwaarden om gebruik te maken van deze schenkingsvrijstelling.

Financiële vergoeding bij ontslag (transitievergoeding) omhoog

Per 1 januari 2017 is de transitievergoeding verhoogd naar maximaal € 77.000 bruto. Of maximaal een bruto jaarsalaris, als uw bruto jaarsalaris meer is dan € 77.000. In 2016 was dit € 76.000 bruto.

Tarieven inkomstenbelasting

Het tarief in de 2e en 3e schijf van de loon- en inkomstenbelasting is sinds 1 januari 2017 40,8% (dit was 40,4% in 2016).

Lees meer over de tarieven inkomstenbelasting 2017.

Wijzigingen heffingskortingen

Per 1 januari 2017 zijn de bedragen van heffingskortingen anders en zijn enkele heffingskortingen aangepast.

De belangrijkste wijzigingen:

Algemene heffingskorting

U ontvangt de algemene heffingskorting als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting betaalt. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 2017 verder afgebouwd.

Bij een inkomen van € 19.982 of lager wordt het bedrag van de algemene heffingskorting hoger. Bij een inkomen hoger dan € 19.982 wordt de heffingskorting steeds lager.

Werkbonus vanaf 63 jaar

De werkbonus is vervallen per 1 januari 2015. Bent u 1 januari 2017 63 oud, dan kunt u in aanmerking blijven komen voor deze heffingskorting. Elk jaar schuift de grens een jaar op waardoor er geen ‘nieuwe gevallen’ meer bij komen. In 2018 zal de werkbonus geheel afgeschaft zijn.

Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting is een heffingskorting die u krijgt als u werkt. Vanaf 2017 is de maximale arbeidskorting € 3.223 (dit was € 3.031). Vanaf een inkomen van € 32.444 wordt de arbeidskorting steeds lager.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting omhoog

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is in 2017 hoger, namelijk maximaal € 2.778 (dit was € 2.769).

Lees meer over de veranderingen in de heffingskortingen in het eindejaarspersbericht.

Berekening belasting over vermogen in 3 schijven

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Verder gaat het vermogen waarover u geen belasting betaalt omhoog naar € 25.000 per persoon. Dit was € 24.437.

Lees meer over de berekening van de vermogensbelasting vanaf 2017.

Kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3

Betaalt u kinderalimentatie? Dan kunt deze kosten voor het levensonderhoud van uw kinderen vanaf 2017 niet meer opgeven als een schuld in box 3.

Jaarlijkse verhoging alimentatie

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. Het indexcijfer voor 2017 is 2,1% (was 1,3% in 2016).

Maatregelen tegen schijnconstructies

Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers het volledige minimumloon. Constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen zijn verboden. Bijvoorbeeld maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon.

Lees meer over maatregelen tegen schijnconstructies.

Meer vermogen bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering heeft, mag u in 2017 meer vermogen hebben, zoals spaargeld. Bekijk hoeveel vermogen u in 2017 mag hebben

Uitkering oudere werklozen (IOAW en IOAZ) omhoog

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u 50 jaar of ouder bent en werkloos. Bekijk de voorwaarden en de bedragen voor 2017 voor een IOAW-uitkering.

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Bekijk de voorwaarden en de bedragen voor 2017 voor een IOAZ-uitkering.

Buitenlandse aandeelhouders kunnen dividendbelasting terugkrijgen

Vanaf 1 januari 2017 kunnen buitenlandse aandeelhouders met aandelen in Nederlandse vennootschappen teveel ingehouden Nederlandse dividendbelasting terugvragen.

 

 

Reageer op deze pagina

De Rijksoverheid. Voor Nederland