Veranderingen in 2017

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Wonen en leefomgeving: veranderingen in 2017

Veranderingen die al zeker zijn op het gebied van wonen en leefomgeving in 2017 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

Maximale hoogte hypotheken omlaag

U kunt in 2017 een hypotheek afsluiten tot 101% van de waarde van uw koophuis. In 2016 was dit 102%. Dit heet de Loan-to-Value.

Lees meer over hypotheken.

Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Vanaf 1 januari 2017 is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 50,5% in 2016 naar 50,0%.

Hogere hypotheek voor tweeverdieners

Tweeverdieners kunnen iets meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag voor tweeverdieners mag vanaf 2017 het 2e inkomen voor 60% meetellen.

Lees meer in de Kamerbrief over de leennormen 2017.

Eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor eigen woning omhoog

Vanaf 1 januari 2017 gaat het maximale schenkingsbedrag omhoog naar € 100.000. Het maakt niet uit of de schenking komt van een ouder of een willekeurige derde. De ontvanger van de schenking moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Deze moeten de schenking wel gebruiken om een woning te kopen of te verbouwen.

Lees meer over de voorwaarden om gebruik te maken van deze schenkingsvrijstelling.

Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn

Op 1 januari 2017 is de uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn gestart. Vanaf dan kunnen woningeigenaren hun woning verkopen aan de gemeente als de woning voldoet aan de voorwaarden van de regeling. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Automatische voorrang op woningmarkt voor asielzoekers met verblijfsvergunning vervalt

De automatische voorrang van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) bij de toewijzing van huurwoningen gaat vervallen. Gemeenten die een urgentieregeling hebben voor bijvoorbeeld ouderen, moeten nu statushouders nog meenemen als voorrangscategorie. De wetswijziging regelt dat gemeenten zelf bepalen of het nodig is statushouders voorrang te verlenen op reguliere woningzoekenden. De minister voor Wonen en Rijksdienst streeft ernaar dat de wijzigingen op 1 april 2017 ingaan.

Lees meer over huisvesting van statushouders in de vragen en antwoorden over Asielbeleid.

Hogere huurtoeslag

De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen met € 10,50 per maand omhoog.

Lees meer over Huurtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Huurverhoging

De huren van sociale huurwoningen mogen in 2017 met maximaal 2,8% stijgen. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging geldt er vanaf 2017 nog maar 1 inkomensgrens. Dat is €40.349. Voor deze inkomens mag de huur met maximaal 4,3% stijgen.

Chronisch zieken en gehandicapten blijven uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Vanaf 2017 geldt dat ook voor huishoudens van 4 personen of meer en voor huishoudens waarin 1 of meerdere mensen de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Lees meer over huurverhoging.

Subsidie energiebesparing huiseigenaren

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Ook in 2017 blijft er geld beschikbaar voor de subsidie energiebesparing eigen huis. U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer over de subsidie voor de isolatie van uw huis.

Wet natuurbescherming vervangt 3 wetten

Op 1 januari 2017 ging de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Hiermee worden de regels eenvoudiger voor de bescherming van in het wild levende dieren en planten, Natura 2000-gebieden en bossen.

Politie mag geweldplegers testen op gebruik alcohol en drugs

Vanaf 2017 mag de politie testen of geweldplegers alcohol of drugs hebben gebruikt. De politie begint in januari 2017 met testen in een aantal startgebieden. De politie test dan alleen op het gebruik van alcohol. Waarschijnlijk gaat de politie vanaf juli 2017 landelijk testen op het gebruik van zowel alcohol als drugs. Geweldplegers die onder invloed zijn van drugs of alcohol kunnen een hogere straf krijgen.

Lees meer over de aanpak van drugscriminaliteit en drugsoverlast.

Energiebelasting omhoog

De energiebelasting gaat in 2017 omhoog. De tarieven van de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit vindt u in het Eindejaarspersbericht.   

Reageer op deze pagina

De Rijksoverheid. Voor Nederland