Overheid en veiligheid

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van overheid en veiligheid in 2020. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

Dienstplicht voor vrouwen

De dienstplicht voor vrouwen is op 1 januari 2020 ingegaan. Vrouwen die in 2020 17 jaar worden, ontvangen een brief van de overheid waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht.
Let op: in de praktijk verandert er weinig. Ook al bestaat de dienstplicht in Nederland nog steeds, Defensie roept sinds 1996 geen nieuwe dienstplichtigen meer op.

Kosten paspoort en identiteitskaart

De maximale kosten voor reisdocumenten gaan omhoog. Een paspoort kost in 2020 maximaal € 73,23 voor 18-plussers en € 55,37 voor wie nog geen 18 is. Een identiteitskaart kost in 2020 maximaal € 58,31 voor 18-plussers en € 30,37 voor iedereen onder de 18.

Rechtspositie ambtenaren en leraren openbaar onderwijs

De rechtspositie van ambtenaren is veranderd. Per 1 januari hebben ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Medewerkers van Politie, Defensie en de Rechterlijke Macht vormen een uitzondering. De rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs wordt gelijkgetrokken met die van medewerkers in het bijzonder onderwijs.

Keuze: post van de Belastingdienst op papier of digitaal

Iedere Nederlander kan straks de post van de Belastingdienst óf digitaal óf op papier ontvangen. Ter voorbereiding hierop is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 al aangepast.

Wraakporno strafbaar

Op misbruik van seksueel beeldmateriaal komt een gevangenisstraf te staan van maximaal 2 jaar. Dit misbruik heet ook wel wraakporno. Het gaat dan om bijvoorbeeld om het openbaar maken van seksueel beeldmateriaal van iemand anders wetend dat dat nadelig voor die persoon kan zijn.

Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten

De maximale straf voor gevaarlijk rijden gaat van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Automobilisten die door roekeloos rijden een ernstig ongeluk veroorzaken, kunnen maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen.

Collectief naar rechter voor schadevergoeding bij massaschade

Burgers en bedrijven die massaal schade lijden, kunnen sinds 1 januari samen naar de rechter om hun schade vergoed te krijgen . Bij deze zogeheten massaschade gaat het bijvoorbeeld om woekerpolissen of auto’s waarmee gerommeld is.