Welke overgangsregelingen gelden als ik langdurige zorg kreeg uit de AWBZ?

Kreeg u zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? En maakte u gebruik van een overgangsregeling naar andere zorgwetten? Sinds 2016 gelden de meeste overgangsregelingen niet meer. Voor sommige groepen gebruikers gelden de regelingen tot 1 januari 2020.

Verlenging overgangsregelingen AWBZ

Op de website Informatielangdurigezorg.nl leest u welke regelingen nog gelden. Het gaat om overgangsregelingen voor mensen die:

  • beschermd wonen;
  • ADL-assistentie (hulp bij dagelijkse handelingen) krijgen en wonen in een ADL-clusterwoning (aangepaste woning die gelijkvloers is en geschikt voor een rolstoel);
  • in een zorginstelling mogen verblijven, maar thuis wonen;
  • zorg krijgen volgens de overgangsregeling voor mensen zonder zorgzwaartepakket; ook wel bekend als de 'Regeling Wlz-indiceerbaren'. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020.

Alle informatie over de overgangsregelingen naar de Wlz staan op de website Langdurigezorg.nl.