Wonen

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van wonen in 2020. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

Hypotheekrenteaftrek omlaag

Voor mensen met een inkomen boven € 68.507 is de hypotheekrenteaftrek omlaag gegaan, van 49% naar 46%. Heeft u een lager inkomen? Dan heeft deze verandering geen invloed op uw aftrekposten.

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen

In 2020 zijn de maximale inkomensgrenzen voor huurtoeslag vervallen. Daardoor wordt de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. 

Huurverhoging

De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal 5,1% tot 6,6% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2018 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. Lees meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2020.

Huurliberalisatiegrens

De huurliberalisatiegrens is in 2020 € 737,14. Deze grens bepaalt of u in een sociale-huurwoning woont of in een woning in de vrije sector.

Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u uw huis kopen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Sinds 1 januari 2020 is € 310.000 de NHG-grens. Investeert u in energiebesparende voorzieningen? Dan stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 328.600.

Energiebelasting

Op 1 januari 2020 is de energiebelasting veranderd. Gemiddeld gaan huishoudens daardoor € 100 minder belasting betalen. De belasting op aardgas wordt geleidelijk hoger. De belasting op elektriciteit gaat omlaag.

Subsidie op pelletkachels en biomassaketels vervalt

Per 1 januari 2020 zijn subsidie op pelletkachels en de subsidie op biomassaketels vervallen. Er geldt een overgangsperiode voor voor particulieren die in 2019 al zo'n warmte-apparaat aangeschaft hebben