Verantwoordingsdagstukken 2016

Het kabinet heeft het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016, het Rijksjaarverslag 2016 en de overige verantwoordingsdagstukken op 17 mei 2017 openbaar gemaakt. Alle ministeries leggen hierin verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar.

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016

Jaarverslagen 2016

Fondsen behorende bij de jaarverslagen

Verantwoordelijk