Coronajaar 2020: uitgaven van het Rijk

In 2020 heeft de Rijksoverheid veel extra geld besteed aan de bestrijding en gevolgen van het coronavirus. Bijvoorbeeld via extra uitgaven in de zorg en onderwijs. Voor de gevolgen voor de inkomens van mensen in Nederland stelde het Rijk steun- en herstelpakketten op. Defensiepersoneel hielp op allerlei verschillende manieren. En ook internationaal droeg Nederland bij aan de bestrijding van de pandemie.