IX Financiën en Nationale Schuld - Rijksjaarverslag 2017

Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk IX van de Rijksbegroting.