B Gemeentefonds - Rijksjaarverslag 2017

Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk B van de Rijksbegroting.