Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen bij diverse Verantwoordingsdagstukken 2018

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen bij: - het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2017; - de Staat van de Rijksverantwoording 2017; - het Jaarverslag van het ministerie van Financiën Nationale Schuld 2017; - de Slotwet van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 en - het rapport met resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2017 bij het jaarverslag van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017.