Bijlage 5 Antwoorden Kamervragen over het rapport met resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2017 bij het jaarverslag van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen bij: - het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2017; - de Staat van de Rijksverantwoording 2017; - het Jaarverslag van het ministerie van Financiën Nationale Schuld 2017; - de Slotwet van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 en - het rapport met resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2017 bij het jaarverslag van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017.