Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over jaarverantwoording 2021 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de vragen over de jaarverantwoording 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Deze gaan over de jaarverslagen, de Slotwet en en over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over jaarverantwoording 2021 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PDF | 1 pagina | 74 kB)