Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken 2021

Minister Hoekstra (BZ) stuurt zijn reactie op vragen en opmerkingen over de verantwoordingsstukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het jaar 2021 naar de Tweede Kamer.