Kernboodschappen Overheidsfinanciën

Rapportage van publieksonderzoek naar de communicatie over kernboodschappen rondom overheidsfinanciën, de overheidsuitgaven en het gasbesluit en Verantwoordingsdag.