Verantwoordingsdag

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Rijksjaarverslag 2015 in beeld

In 2015 waren de opbrengsten van alle belastingen, premies en gasbaten in totaal ruim € 248 miljard. Daar tegenover gaf de overheid in totaal bijna € 259 miljard uit. Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2015. Het kabinet presenteerde dit jaarverslag op 18 mei 2016.

Infographic begrotingstekort Rijk en decentrale overheden

Afbeelding van het tekort van de Rijksoverheid alleen en van de Rijksoverheid en de gemeenten, provincies en waterschappen samen.

Het begrotingstekort is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid. In 2015 waren de opbrengsten van alle belastingen, premies en gasbaten in totaal ruim €248 miljard. Daar stonden in totaal bijna € 259 miljard aan uitgaven tegenover.

Verreweg het grootste deel van het tekort komt voor rekening van de rijksoverheid. Iets meer dan € 10 miljard. Onder andere de gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden hadden samen een tekort van iets meer dan € 2 miljard. In totaal kwam de hele overheid €12,4 miljard tekort.

Infographic overheidsschuld

Afbeelding van de overheidsschuld van 2009 tot en met 2015. In totaal en omgerekend per Nederlander.

In totaal heeft de overheid eind 2015 € 442 miljard geleend. Dat is per Nederlander (inclusief kinderen) ongeveer € 26.000. Deze schuld is de optelsom van alle begrotingstekorten en leningen die de overheid in het verleden aanging, min de aflossingen in de loop der jaren. Want wie een schuld opbouwt, moet dat ook ooit weer aflossen.

In 2015 daalde de schuld weer voor het eerst sinds het begin van de crisis met ongeveer € 10 miljard.

Infographic begrotingssaldo

Vergelijking van uitgaven van het Rijk en de inkomsten per dag over de jaren 2008 tot en met 2016

De overheid had in 2015 een iets lager begrotingstekort dan een jaar eerder. In 2014 was het tekort nog bijna 16 miljard euro. In 2015 liep dit terug naar iets meer dan € 12 miljard. Dat is nog steeds heel veel geld, ruim 34 miljoen per dag. Maar wel veel minder dan in de jaren aan het begin van de crisis. Toen kwam de overheid dagelijks € 92 miljoen tekort.

Begrotingssaldo, overheidsschuld en begrotingstekort

Begrotingstekort / EMU-saldo 2009-2015
Tekort2009201020112012201320142015
als % bbp-5,4-5,0-4,3-3,9-2,4-2,4-1,8
in miljard €33,531,527,625,115,515,612,4
per dag in miljoen €92867668434334
Brontabel als csv (185 bytes)
Overheidsschuld / EMU-schuld 2009-2015
Overheidsschuld2009201020112012201320142015
als % bbp56,559,061,766,467,968,265,1
in miljard €349373396429442452442
€ per Nederlander21.00022.00024.00026.00026.00027.00026.000
Brontabel als csv (212 bytes)
Ontwikkeling rijksbegroting 2015
DatumMiljoenennota 2015 (sep. 2014)Voorjaarsnota 2015 (mei 2015)Miljoenennota 2016 (sep. 2015)Najaarsnota 2015 (nov. 2015)Jaarverslag 2015 (mei 2016)
Begrotingstekort (EMU-saldo, % bbp)-2,2-2,1-2,2-2,3-1,8
Overheidsschuld (EMU-schuld, % bbp)70,068,667,266,865,1
Brontabel als csv (280 bytes)
De Rijksoverheid. Voor Nederland