Zorg: belangrijkste resultaten in 2018

Voldoende medewerkers in de zorg

Goede zorg bieden aan alle Nederlanders die dat nodig hebben, vraagt om voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers. Als we niets anders en beter doen, stijgen de tekorten aan zorgpersoneel de komende jaren fors. Om personeelstekort in de zorg te voorkomen is het kabinet in 2018 gestart met het actieprogramma Werken in de Zorg.

Het doel van het Actieprogramma is ervoor te zorgen dat er voldoende medewerkers zijn. En dat zij het werk kunnen doen waarvoor zij zijn opgeleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door:

  • mensen te interesseren voor een baan in zorg en welzijn;
  • onderwijs en stages beter te laten aansluiten op de werkpraktijk;
  • taken anders in te richten met minder administratieve lasten;
  • anders te werken door gebruik van technologie;
  • werkdruk en ziekteverzuim te voorkomen.

In 2018 is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarnaast gestart met een grote publiekscampagne IkZorg. Hiermee willen de sector Zorg en Welzijn en de overheid nieuwe werknemers aantrekken. In de campagne laten meer dan 600 mensen met uiteenlopende beroepen en opleidingen zien hoe veelzijdig werken in zorg en welzijn is.

“Niemand kan beter uitleggen waarom werken in zorg en welzijn zo bijzonder en betekenisvol is dan de mensen die dat zelf elke dag met hart en ziel doen. Daarom staan de medewerkers zelf centraal in deze campagne.” – Staatssecretaris Blokhuis (VWS)

Aanpak roken, overgewicht en alcoholgebruik

Het kabinet wil roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aanpakken. Hierdoor kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren. Daarom is in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten. In dit akkoord staan afspraken voor gezondheid en preventie tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland.

Doelen voor 2025: 100% rookvrije kindomgeving en 30% minder suiker in frisdrank. En de naleving van de leeftijdsgrens alcoholverkoop naar 100%.

Juiste zorg op de juiste plek

Passende zorg voor mensen dichtbij huis en complexe zorg geconcentreerd in de ziekenhuizen. Dat is een ambitie van het kabinet. Deze passende zorg zorgt namelijk voor betere kwaliteit en betaalbaarheid van de medische zorg.

De Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft daarom in 2018 onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. De essentie is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis) en het vervangen van fysieke zorg door andere zorg, zoals e-health.

“Als een cliënt voorheen een vraag had, moest die bewaard worden tot het volgende contactmoment met de begeleider. Terwijl die vraag dan misschien niet meer actueel was. Bovendien heeft niet iedere cliënt behoefte aan meerdere vaste gesprekken per week die een uurtje duren. Nu kunnen zij via DigiContact 24 uur per dag contact opnemen met een zorgverlener” – Manager DigiContact bij zorginstelling

Plannen voor ouderenzorg

Het kabinet wil de ouderenzorg nu en in de toekomst goed vormgeven. Daarom is in 2018 het Pact voor de ouderenzorg gesloten. Hierin staan plannen om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden en de verpleeghuiszorg te verbeteren. Maar ook om mensen in zo goed mogelijke omstandigheden zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen.

“Verpleeghuizen hebben inmiddels voor ruim € 600 miljoen aan plannen ingediend om nieuw personeel aan te trekken. En de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Grote en kleine bedrijven sluiten zich aan bij de strijd tegen eenzaamheid, net als meer dan 100 gemeenten die nu ondersteuning krijgen om een lokale coalitie tegen eenzaamheid te vormen. En met Langer Thuis vernieuwen we de wijkverpleging en werken we aan nieuwe kleinschalige vormen van wonen en zorg door een ingestelde stimuleringsregeling.” – Minister de Jonge (VWS)

In 2018 is gestart met een grote publiekscampagne om mensen alert te maken dat iedereen iets kan doen om eenzaamheid te verminderen.

Betaalbaarheid van de zorg

In 2018 bedroegen de netto-zorguitgaven € 71 miljard. Bijna € 2 miljard minder dan voorzien ten tijde van het Regeerakkoord. De groei van de zorguitgaven kwam voor het 6e jaar op rij onder de economische groei uit. Dat is niet altijd zo geweest. Ook dit kabinet heeft daarom nieuwe hoofdlijnenakkoorden 2019-2022 gesloten en er zijn maatregelen genomen bij de genees- en hulpmiddelen om de zorg betaalbaar te houden.