Rijksjaarverslag 2019: inkomsten en uitgaven

In 2019 stegen de inkomsten van de overheid. Ook de uitgaven namen toe. De overheid had meer inkomsten dan uitgaven. Het begrotingssaldo kwam uit op € 14 miljard. De overheidsschuld werd kleiner. Dat staat in het Financieel Jaarverslag Rijk 2019 en het Rijksjaarverslag 2019.

Inkomsten: meeste inkomsten door werk en bestedingen

De inkomsten van de Rijksoverheid stegen in 2019 naar € 302,4 miljard. Meer mensen werkten en de lonen stegen. Mensen gaven ook meer geld uit. Daardoor ontving de overheid meer belastingen en premies. De meeste inkomsten kwamen uit belasting op loon, inkomsten en omzet (btw).

Uitgaven: meeste geld naar sociale zekerheid en zorg

De uitgaven van de Rijksoverheid stegen in 2019 naar € 286,8 miljard. De overheid gaf zoals altijd het meeste geld uit aan sociale zekerheid (uitkeringen) en de zorg. 28% van de uitgaven ging naar de sociale zekerheid, 27% ging naar de zorg. Het kabinet trok extra geld uit voor onder andere onderwijs, zorg en klimaat.

Verdeling inkomsten en uitgaven Rijk 2019

Totale inkomsten en uitgaven Rijksoverheid

Overschot op de begroting: € 14 miljard

Ook in 2019 was er een overschot op de begroting. Die begroting werd gepresenteerd op Prinsjesdag 2018. Bedrijven maakten winst en er waren veel mensen aan het werk, omdat het goed ging met de economie. Daardoor betaalde de overheid minder uitkeringen en kreeg de overheid meer belastingen binnen.

In 2019 had de Rijksoverheid een overschot van € 15,6 miljard. De andere overheden (gemeenten, provincies) hadden een tekort van € 1,6 miljard. Het totale begrotingsoverschot voor 2019 komt daarmee op € 14 miljard.

Overheidssaldo 2019

Overheidsschuld gedaald tot € 395 miljard

De overheid heeft de schuld verder afgelost. In 2019 daalde de schuld tot € 395 miljard. Wanneer het slechter gaat met de economie, kan de schuld weer hoger worden. De overheid hoeft dan niet meteen te bezuinigen. Dat biedt ruimte om extra geld uit te geven als dat nodig is.

Overheidsschuld 2019