Rijksjaarverslag 2020: economische situatie

De economische situatie in Nederland veranderde in 2020 door de coronacrisis en de Nederlandse economie kromp voor het eerst in 6 jaar. Ook de werkloosheid nam toe, maar het aantal faillissementen daalde juist. Dat staat in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020.

Economische daling van 3,7%

In 2020 nam het bruto binnenlands product af met 3,7%. Dat betekent dat we met elkaar in 2020 in totaal 3,7% minder verdienden dan in 2019. Bedrijven hadden minder werk en mensen gaven minder geld uit. De Nederlandse economie kromp maar 1 keer eerder zo hard: in 2009.

Economische ontwikkeling

Beeld: Ministerie van Financiën

Werkloosheid liep op, maar aantal faillissementen daalde

Aan het begin van 2020 was de werkloosheid in Nederland historisch laag. Maar door de coronacrisis verloren veel mensen hun werk. Aan het eind van het jaar waren er 384.000 werklozen. Dat is nog steeds veel minder dan tijdens de financiële crisis in 2014. Daarnaast gingen juist minder bedrijven failliet in 2020, ondanks de coronacrisis. Dit komt deels door de steun- en herstelpakketten. 

Veel meer spaargeld

Dat mensen minder uitgaven dan anders, is te zien aan de hoeveelheid spaargeld. Sommige mensen moesten hun spaargeld inzetten om de klap van de crisis op te vangen. Anderen hadden juist weinig mogelijkheid om geld uit te geven. In totaal groeide het spaargeld van huishoudens van € 456 miljard in 2019 tot € 499 miljard in 2020.

Economische indicatoren

Beeld: Ministerie van Financiën