Rijksjaarverslag 2020: inkomsten en uitgaven

In 2020 had de coronacrisis negatieve gevolgen voor de overheidsfinanciën. Er kwam minder belasting binnen, omdat de economie voor een groot deel stilviel. Terwijl het kabinet juist extra veel geld uitgaf om de coronacrisis tegen te gaan. In totaal gaf de overheid 2020 € 34 miljard meer uit dan er binnenkwam. De staatsschuld liep daardoor op.

Inkomsten vielen terug

De inkomsten van de overheid waren in 2020 € 299,8 miljard. Dat is veel lager dan verwacht in de Miljoenennota 2020. Er kwamen minder belastingen en premies binnen. Omdat mensen door de coronacrisis minder geld uitgaven en bedrijven minder winst maakten. Ook kregen veel bedrijven belastinguitstel. Een deel van de uitgestelde belastingen komt later nog binnen.

Hoge uitgaven voor uitkeringen en zorg

De uitgaven van de Rijksoverheid stegen in 2020 naar € 332 miljard. De zorg en de sociale zekerheid (uitkeringen) zijn altijd de grootste uitgavenposten. Dat was ook dit jaar het geval. Het meeste geld ging naar sociale zekerheid: 31%. Dat is in totaal € 102,8 miljard. Naar de zorg ging 26% van alle uitgaven. Dat is in totaal € 87,6 miljard.

Verdeling inkomsten en uitgaven 2020

Beeld: Ministerie van Financiën

Veel extra uitgaven om banen en bedrijven te houden

Toen corona toesloeg en de lockdown inging, vielen veel bedrijven plotseling stil. En dreigden veel mensen hun baan te verliezen. De overheid kwam met steun- en herstelpakketten om banen en bedrijven te behouden. Het kabinet gaf in totaal € 27,8 miljard aan steunmaatregelen uit. Ook gaf de overheid voor in totaal € 52,3 miljard aan garanties en leningen af. 

Steun- en herstelpakketten corona

Beeld: Ministerie van Financiën

Tekort van € 34 miljard

Jarenlang was er een overschot op de begroting. In 2020 sloeg dat door de coronacrisis om naar een flink tekort. De rijksoverheid had een tekort van € 32,2 miljard. De andere overheden (gemeenten, provincies) hadden een tekort van € 1,8 miljard. Het gehele begrotingstekort komt daarmee op € 34 miljard.

Overheidssaldo 2020

Beeld: Ministerie van Financiën

Staatsschuld liep op

De staatsschuld liep in 2020 op tot bijna € 435 miljard. Dat is ruim 4% meer dan in 2019. Gelukkig was daar ruimte voor. In de jaren voor 2020 gaf de overheid minder geld uit dan binnenkwam. Het ging toen economisch goed met Nederland en de staatsschuld ging met vele miljarden euro’s omlaag. Er is daardoor ruimte ontstaan voor een hogere staatschuld, als het economisch minder gaat.

Overheidsschuld 2020

Beeld: Ministerie van Financiën