Rijksjaarverslag 2021: economische situatie

Wereldwijd leefden economieën in 2021 op. De veerkracht van onze ondernemers en werknemers en de steun vanuit de overheid zorgden ervoor dat de Nederlandse economie zich snel herstelde.

Economische groei van 5 procent

Na een jaar van economische krimp in 2020, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland met 5 procent. Dat betekent dat we met elkaar in 2021 in totaal 5 procent meer verdienden dan het jaar ervoor. Qua economisch herstel hoorde Nederland daarmee bij de koplopers van Europa.

Vergroot afbeelding Economische ontwikkeling

Beeld: Ministerie van Financiën

Stijgende prijzen aan het einde van het jaar

Jarenlang was de inflatie in Nederland en wereldwijd zeer laag: de prijzen stegen nauwelijks. Maar in de laatste twee maanden van 2021 stegen de (energie)prijzen plotseling snel. De inflatie was eind 2021 5,7 procent. Dit was onder andere het gevolg van het snelle wereldwijde economische herstel na corona. Er was plotseling veel vraag naar producten en diensten. Dat zorgt voor prijsstijgingen. 

Vergroot afbeelding Inflatie 2018 - 2021

Beeld: Ministerie van Financiën

Veel vacatures, weinig faillissementen

Het economische herstel werd ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. Er waren in 2021 meer vacatures dan werklozen, net als voor de coronacrisis. Doordat de overheid in 2021 coronasteun bleef geven, gingen opnieuw veel minder bedrijven failliet dan normaal.

Vergroot afbeelding Arbeidsmarkt en faillissementen 2021

Beeld: Ministerie van Financiën