Rijksjaarverslag 2021: inkomsten en uitgaven

In 2021 werd het leven nog grotendeels bepaald door corona. Mensen werden ziek, beperkende maatregelen bleven nodig en ondernemers maakten zware tijden door. De overheid sprong opnieuw bij met steunpakketten. Toch stonden eind 2021 de overheidsfinanciën er beter voor dan was verwacht. Dat komt vooral omdat de economie snel herstelde van de coronacrisis.

Begrotingstekort bleef beperkt tot 2,5 procent

In totaal gaf de overheid (Rijk, gemeenten en andere overheden) in 2021 € 21,9 miljard meer uit dan er aan belastingen en premies binnenkwam. Daarmee was het begrotingstekort 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is wat we in Nederland met elkaar verdienen per jaar.

In de miljoenennota voor 2021 was het kabinet uitgegaan van een tekort van 5,5%. Dat het tekort lager is komt vooral omdat de economie in 2021 snel herstelde van de coronacrisis. De overheid krijgt dan meer belasting binnen en omdat veel mensen een baan hebben, zijn er minder uitkeringen nodig. Ook kwam een deel van de belastingen binnen waar bedrijven in 2020 uitstel voor hadden gekregen.

Vergroot afbeelding Overheidssaldo 2021

Beeld: Ministerie van Financiën

In totaal € 31,1 miljard aan corona-uitgaven

Om te zorgen dat bedrijven door konden en mensen hun baan behielden, bleef de overheid bijspringen met steunpakketten. € 31,1 miljard werd uitgegeven aan coronasteun (NOW, TVL), de bestrijding van het coronavirus en van de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis.

Daarnaast gaf de overheid steun in de vorm van belastingmaatregelen en garantieregelingen.

Vergroot afbeelding Steun- en herstelpakketten corona

Beeld: Ministerie van Financiën

Meer dan de helft van de uitgaven naar sociale zekerheid en zorg

De uitgaven van de Rijksoverheid stegen in 2021 naar € 345,8 miljard. De zorg en de sociale zekerheid (uitkeringen) zijn altijd de grootste uitgavenposten. Dat was ook dit jaar het geval. Meer dan de helft van de uitgaven ging naar de zorg en de sociale zekerheid. 28 procent van de uitgaven ging naar sociale zekerheid. Dat is in totaal € 97,7 miljard. En bijna evenveel naar de zorg (27 procent). Dat is in totaal € 93,7 miljard.

Vergroot afbeelding Verdeling inkomsten en uitgaven 2021

Beeld: Ministerie van Financiën

Overheidsschuld naar 52,1 procent

De overheidsschuld in 2021 was 52,1% procent van het bbp. Dat is binnen de Europese regels (maximaal 60 procent). En het is minder dan de gemiddelde schuld in Europa. Maar de schuld is een stuk hoger dan voor corona. De buffers die we vóór corona aan het opbouwen waren, zijn nu dus een stuk minder.

Vergroot afbeelding Overheidsschuld 2021

Beeld: Ministerie van Financiën