Rijksjaarverslag 2016 in beeld

In 2016 waren de opbrengsten van alle belastingen, premies en gasbaten in totaal bijna € 261 miljard. Daar tegenover gaf de overheid in totaal ruim € 258 miljard uit. Daardoor heeft de overheid voor het eerst sinds 2008 weer een overschot. Ook daalt de overheidsschuld verder. Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016. Het kabinet presenteerde dit jaarverslag op 17 mei 2017.

Overschot Rijk en decentrale overheden

Afbeelding van het overschot van de Rijksoverheid alleen en van de Rijksoverheid en de gemeenten, provincies en waterschappen samen.

Het begrotingsoverschot is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid. In 2016 waren de opbrengsten van alle belastingen, premies en gasbaten bij elkaar € 260,8 miljard. Daar stonden in totaal € 258,1 miljard aan uitgaven tegenover.

Verreweg het grootste deel van het overschot komt van de Rijksoverheid. Dat is € 2,7 miljard. Gemeenten, provincies, waterschappen en andere decentrale overheden hadden samen een overschot van € 0,3 miljard. In totaal had de hele overheid € 2,9 miljard over. Let op: de cijfers zijn afgerond.

Overheidsschuld

Afbeelding van de overheidsschuld van 2010 tot en met 2016. In totaal en omgerekend per Nederlander.

In totaal heeft de overheid eind 2016 € 434 miljard geleend. Dat is per Nederlander (inclusief kinderen) ongeveer € 26.000. Deze schuld is de optelsom van alle begrotingstekorten en leningen die de overheid in het verleden aanging, min de aflossingen in de loop der jaren. Want wie een schuld opbouwt, moet dat ook ooit weer aflossen.

In 2016 daalde de schuld, net als in 2015, met een bedrag van ongeveer € 7 miljard. Let op: de cijfers zijn afgerond.

Begrotingssaldo

Vergelijking van uitgaven van het Rijk en de inkomsten per dag over de jaren 2008 tot en met 2016

De overheid had in 2016 voor het eerst sinds 2008 een positief begrotingssaldo. In 2015 was het tekort nog € 14 miljard. We gaven toen per dag € 39 miljoen per dag te veel uit. Vorig jaar hield de overheid € 8 miljoen per dag over.

Begrotingssaldo, overheidsschuld en begrotingsoverschot

Begrotingstekort / EMU-saldo 2010-2016
Tekort / overschot2010201120122013201420152016
als % bbp-5-4,3-3,9-2,4-2,3-2,10,4
in miljarden ?-31,5-27,6-25,1-15,5-15-14,12,9
per dag in miljoenen ?-86-76-68-42-41-398
Brontabel als csv (202 bytes)
Overheidsschuld / EMU-schuld 2010-2016
Overheidsschuld2010201120122013201420152016
als % bbp59,361,666,467,767,965,262,3
in miljarden ?375396428442450441434
? per Nederlander23.00024.00026.00026.00027.00026.00026.000
Brontabel als csv (210 bytes)
Ontwikkeling rijksbegroting 2016
DatumMiljoenennota 2016 (sep. 2015)Voorjaarsnota 2016 (mei 2016)Miljoenennota 2017 (sep. 2016)Najaarsnota 2016 (nov. 2016)Jaarverslag 2016 (mei 2017)
Begrotingstekort (EMU-saldo, % bbp)-1,5-1,4-1,1-0,40,4
Overheidsschuld (EMU-schuld, % bbp)66,264,463,46362,3
Brontabel als csv (277 bytes)