Verantwoordingsdagstukken 2017

Het kabinet heeft het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2017 en de overige verantwoordingsdagstukken op 16 mei 2018 openbaar gemaakt. Alle ministeries leggen hierin verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar.

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2017

Jaarverslagen 2017

Fondsen behorende bij de jaarverslagen

Verantwoordelijk