Verantwoordingsdagstukken 2019

Het kabinet heeft het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 en de overige verantwoordingsdagstukken op 20 mei 2020 openbaar gemaakt. In deze stukken leggen alle ministeries verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar.

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

Jaarverslagen 2019

Fondsen behorende bij de jaarverslagen