Afspraken over IMVO met de financiële sector

De Rijksoverheid wil dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom maakt zij afspraken over duurzaam internationaal ondernemen met de sector, maatschappelijke organisaties en de vakbonden. Deze afspraken staan in de convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten).

Rol financiële sector bij IMVO

Rol financiële sector bij IMVO

Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland, moeten dat zo duurzaam mogelijk doen. De keuzes die bedrijven maken, hebben invloed op de maatschappij. Een bedrijf dat duurzaam onderneemt, gaat respectvol om met:

  • mensenrechten;
  • dieren;
  • arbeidsomstandigheden;
  • milieu.

De financiële sector draagt bij aan IMVO door zelf duurzaam te ondernemen. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen bewust kiezen in welke bedrijven zij wel of niet investeren.

Afspraken over IMVO

De overheid verwacht van bedrijven dat zij duurzaam ondernemen in het buitenland. Deze verwachtingen staan in de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) voor Multinationale Ondernemingen.

De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met de sector, maatschappelijke organisaties en vakbonden over de uitvoering van deze OESO-richtlijnen. Zo moeten bedrijven stilstaan bij de mogelijke negatieve gevolgen van hun handelen voor mensen, dieren en milieu. Vervolgens moeten zij deze risico’s voorkomen of aanpakken. Ook moeten zij uitleggen waarom zij een bepaalde keuze in hun beleid hebben gemaakt. Deze afspraken staan in de IMVO-convenanten.

Afspraken over IMVO in convenant banken

Banken kiezen aan welke bedrijven zij projectfinanciering of krediet verlenen. Zij kunnen bewust kiezen voor bedrijven die duurzaam zakendoen.

Afspraken over IMVO tussen de bankensector, maatschappelijke organisaties en vakbonden staan in het IMVO-convenant bankensector.

Afspraken over IMVO in convenant verzekeraars

Verzekeraars kunnen bewust beleggen in bedrijven die duurzaam ondernemen. Daardoor hebben zij invloed op waar dit geld heen gaat. Als zij merken dat bedrijven mensen- of dierenrechten schenden of schade toebrengen aan het milieu, kunnen zij deze bedrijven aanspreken.

Afspraken over IMVO tussen de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties en vakbonden staan in het IMVO-convenant verzekeringssector.

Afspraken over IMVO in convenant pensioenfondsen

Ook pensioenfondsen kunnen bewust kiezen voor bedrijven die duurzaam ondernemen. Op die manier hebben zij invloed op waar dit geld heen gaat. Als zij merken dat bedrijven mensen- of dierenrechten schenden of schade toebrengen aan het milieu, kunnen zij deze bedrijven aanspreken.

Afspraken over IMVO tussen de pensioensector, maatschappelijke organisaties en vakbonden staan in het IMVO-convenant pensioenfondsen.