Verkeersregels en verkeersborden zorgen ervoor dat het verkeer vlot doorstroomt. En dat niemand hinder of gevaar op de weg veroorzaakt. De Rijksoverheid stelt verkeersregels in. De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) vormt de basis voor alle verkeersregels.