Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en enige andere besluiten naar de Tweede Kamer. Het besluit gaat over de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens. Zij informeert de Kamer hierbij over de voorhangprocedure.