Beslissing op Wob-verzoek WAM Wahv

Afschrift van de brief met het besluit op het Wob-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) over documenten over de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).