Afschrift brief RDW Motivatie keuringsregime en COP door de RDW voor LEV-categorie 1b

Afschrift van de brief van de RDW aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over de toelating van categorie 1a en 1b van Lichte Elektrische Voertuigen (LEV).

Afschrift brief RDW Motivatie keuringsregime en COP door de RDW voor LEV-categorie 1b (PDF | 3 pagina's | 130 kB)