Waar mag ik parkeren met een parkeerschijf?

U mag met een parkeerschijf parkeren in de blauwe zone (parkeerschijfzone). Dit geldt alleen voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen.

Parkeerschijf verplicht in blauwe zone

U herkent de parkeerschijfzone aan het verkeersbord E10. Op dit bord staat de maximale parkeertijd.

Informatie over blauwe zone bij uw gemeente

Niet elke gemeente heeft blauwe zones. Voor informatie over de blauwe zones en het parkeerbeleid kunt u terecht bij de gemeente.

Gehandicaptenparkeerplaats en parkeerschijf

Staat u op een parkeerplaats voor gehandicapten met een bord waarop een maximale parkeerduur staat? Dan moet u ook een parkeerschijf gebruiken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen met een maximale parkeerduur hoeven geen blauwe streep te hebben.

Model parkeerschijf

Het model van de parkeerschijf staat in het Besluit parkeerschijf. Hierin leest u ook waaraan een parkeerschijf moet voldoen.

Uw motor parkeren in parkeerschijfzone

U mag uw motor (op 2 wielen) in een blauwe zone parkeren. Hiervoor hoeft u geen parkeerschijf te gebruiken. Maar u moet de motor wel parkeren op een parkeerplaats met een blauwe streep. Of op een plaats die is aangeduid als parkeerplaats.