Welke verkeersborden en verkeersregels gelden in Nederland?

Als u deelneemt aan het verkeer, moet u de verkeersborden en verkeersregels kennen. De borden en regels zijn er om het verkeer in goede banen te leiden.

Overzicht verkeersborden en verkeersregels

Een overzicht van alle verkeersborden en verkeersregels staat in de brochure Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland.

Dit is een samenvatting van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Plaatsing verkeersborden

Wegbeheerders moeten de verkeersborden plaatsen. Voor rijkswegen is dit Rijkswaterstaat (RWS), voor gemeentelijke wegen de gemeente.