Aanpak veelplegers in het verkeer

Het Openbaar Ministerie (OM) pakt veelplegers in het verkeer strenger aan. Daarom heeft de overheid een aantal verkeersovertredingen in het strafrecht ondergebracht en de nieuwe recidiveregeling Veelplegers Verkeer opgesteld.

Verkeersovertredingen in het strafrecht

Bij bepaalde verkeersovertredingen krijgt u geen boete meer. Deze verkeersovertredingen komen onder het strafrecht. Met deze maatregel wil de overheid verkeersdeelnemers die zich misdragen in het verkeer steviger aanpakken. Want deze bestuurders dragen bij aan verkeersonveiligheid op de weg. Zij zorgen voor een groter risico om een verkeersongeval te veroorzaken.

In de Brief Tweede kamer Stand van zaken aanpak veelplegers in het verkeer staat in de bijlage welke feiten naar het strafrecht gaan. 

Straffen bij meer verkeersovertredingen

Met de recidiveregeling Veelplegers Verkeer kan het OM zwaardere straffen opleggen als iemand binnen 2 jaar vaker in de fout gaat. Na de derde overtreding kan het OM een hogere straf eisen. Het OM kan bijvoorbeeld het rijbewijs innemen. Ook kan de overtreding meetellen in de beoordeling van een aanvraag tot Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Verkeersovertredingen die meetellen in de recidiveregeling

Het gaat om potentieel hinderlijke en gevaarlijke verkeersovertredingen, zoals:

  • niet stoppen voor een stopteken van de politie;
  • een rood kruis negeren; 
  • op de snelweg onterecht de vluchtstrook gebruiken;
  • geen voorrang geven aan een voetganger of scootmobiel op een zebrapad.

De overheid heeft samen met de politie en het OM bekeken welke verkeersovertredingen onder de recidiveregeling moeten vallen. Bij die keus spelen verschillende richtlijnen een rol. Bijvoorbeeld in hoeverre opzet in het spel is en het gevaar dat ontstaat voor de verkeersveiligheid. In de nieuwe recidiveregeling staan ook verkeersovertredingen die nu al binnen het strafrecht vallen, maar waarvoor geen recidiveregeling bestond.

Bestaande recidiveregeling verkeersovertredingen

De bestaande recidiveregelingen voor bepaalde feiten blijven bestaan. Bijvoorbeeld alcohol in het verkeer, bumperkleven en te hoge snelheid.