Openbare beslisnota stand van zaken gehandicaptenvoertuigenkader en optimalisatie beleidsregel bijzondere bromfietsen

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek autoverlichting, stand van zaken gehandicaptenvoertuigenkader en optimalisaties beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Openbare beslisnota stand van zaken gehandicaptenvoertuigenkader en optimalisatie beleidsregel bijzondere bromfietsen (PDF | 11 pagina's | 216 kB)