Nieuwe strepen op de weg: makkelijker en veiliger

Op veel Nederlandse wegen komt tegenwoordig een nieuw soort strepen voor. Ze geven meer duidelijkheid hoe er gereden mag worden en of er ingehaald mag worden. De nieuwe strepen worden gezien als een geheugensteuntje op de weg. Meer duidelijkheid maakt het verkeer voor iedereen veiliger.
Daarnaast beïnvloeden de nieuwe strepen het rijgedrag. Zo zorgen dubbele middenstrepen ervoor dat tegenliggers meer afstand tot elkaar houden. De kans op een botsing neemt daardoor af. Op smallere plattelands- en dijkwegen ontbreken middenstrepen. Dit leidt ertoe dat er voorzichtiger en alerter gereden gaat worden.

Voor de juiste toepassing van de regels geldt nog steeds: verkeersborden gaan vóór strepen.