Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

In deze brochure leest u meer over de achtergronden en de maatregelen van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid met concrete actiepunten die moeten helpen het aantal verkeersdoden en ernstige verkeergewonden terug te dringen.