Kamerbrief over schorsen besluit tot aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over haar besluit om de Stint niet langer toe te laten op de openbare weg. De beschikking treedt in werking op 2 oktober 2018. De tekst van de beschikking en een feitenrelaas over de 1e bevindingen uit het technisch onderzoek naar de Stint zitten als bijlage bij de brief.