Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Langer 100 km/u op A32 bij Heerenveen'

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoort de vragen van Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) over de verlaging van de maximum snelheid op snelwegen bij overschrijding van de geluidsnormen of vanwege milieu-eisen en veiligheidseisen. De Kamerleden stelden de vragen naar aanleiding van het bericht ‘Langer 100 km/u op A32 bij Heerenveen’.