Beantwoording lijst van vragen over verkeersveiligheid


Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de lijst van vragen van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. De vragen gingen over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het Landelijk Actieprogramma Verkeersveiligheid.