Kamerbrief over uitkomsten onderzoek autoverlichting, stand van zaken gehandicaptenvoertuigenkader en optimalisaties beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een onderzoek naar de mogelijkheid tot een wettelijke verplichting voor het continu voeren van autoverlichting. Daarnaast gaat zij in op de stand van zaken van het gehandicaptenvoertuigenkader. Ook meldt zij dat zij optimalisaties heftb doorgevoerd in de beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen. De Quick Scan Dagverlichting Motorvoertuigen en de  Openbare beslisnota stand van zaken gehandicaptenvoertuigenkader en optimalisatie beleidsregel bijzondere bromfietsen zitten als bijlage bij de Kamerbrief.