Antwoorden vragen so trans-Europees Transport Netwerk

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen  naar aanleiding van het BNC -fiche verordening trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T) en de mededeling over de verlenging van het TEN-T netwerk met de nabuurregio’s. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 21 maart 2022.