Rapport Evaluatie subsidieregeling VVN

Dit rapport evalueert het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieregeling VVN 2014.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verstrekt jaarlijks subsidie aan Veilig Verkeer Nederland (VVN).