Rapport Evaluatie subsidieregeling SWOV

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verstrekt jaarlijks subsidie aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Dit rapport evalueert het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieregeling SWOV 2014-2016.