Rapport Evaluatie subsidieregeling TeamAlert

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verstrekt jaarlijks subsidie aan TeamAlert. Dit rapport evalueert het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieregeling TeamAlert 2015.