Bijlage 3b Incidentevaluatie 2010

Het rapport bevat een evaluatie van de afhandeling van de systemen en de werking ervan bij de Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73 ). Aanleiding is een serie incidenten met een spookrijder in beide tunnels op 25 januari 2010.